Paszporty Wolności

LESZEK JARANOWSKI Urodzony 25 III 1958 r. w Krakowie. Ukończył Technikum Hutniczo - Mechaniczne przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 3 w Nowej Hucie (1979 r.), gdzie był m.in. członkiem reprezentacji Polski juniorów w koszykówce,