Paszporty Wolności

LESZEK JARANOWSKI
Urodzony 25 III 1958 r. w Krakowie. Ukończył Technikum Hutniczo - Mechaniczne przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 3 w Nowej Hucie (1979 r.), gdzie był m.in. członkiem reprezentacji Polski juniorów w koszykówce, a także instruktorem zawodu. Pracował w WSK PZL w Krakowie jako operator obrabiarek. Rozwoził ulotki WZZ od Kazimierza Świtonia, z Katowic do Krakowa.
Do S wstąpił we wrześniu 1980 r. , był jednym z członków Komitetu Założycielskiego, przewodniczącym Komisji Wydziałowej na Wydz. P - 1 WSK PZL, również członkiem KZ. Współorganizował strajk w WSK PZL (1982 r.). W 1982 r. został członkiem TKZ w WSK PZL, do 1984 r. - jako przedstawiciel WSK PZL, współpracował z MKS Nowa Huta, następnie RKW/RKS Małopolska. Jaranowski współpracował i współtworzył pisma podziemne, takie jak: Serwis Informacyjny RKW/RKS, Aktualności RKW/RKS, Hutnik, Solidarność Grzegórzecka, Mała Polska, Solidarność Hutników, Paragraf, Bez Dekretu, Tygodnik Mazowsze, Arka, Miscellanea, Serwis Informacyjny RKW/RKS, Aktualności RKW/RKS, Jesteśmy - Będziemy, pisma Ruchu Oporu S WSK PZL, Hutnik.
Od 1986 r. był członkiem Ruchu Odwaga i Prawda im. ks. Jerzego Popiełuszki. Działał także w Pomarańczowej Alternatywie, w Federacji Młodzieży Walczącej.
Po pacyfikacji strajku w Hucie im. Lenina ukrywał członków KS (m.in. Tadeusza Szczypczyńskiego). Był sygnatariuszem Porozumienia Niezależnych Organizacji Małopolski, porozumienia zawartego w kościele oo. Dominikanów w Krakowie. Współautor (z K. Kornasiem i J. Smagowiczem) oświadczenia przeciwko rozmowom przy Okrągłym Stole.
W marcu 2012 r. współorganizował i uczestniczył w głodówce w kościele św. Stanisława Kostki w Krakowie przeciwko degradacji polskiej edukacji. Był także członkiem Obywatelskiej Komisji Edukacji Narodowej oraz współzałożycielem stowarzyszenia Ruch Edukacji Narodowej.
Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009 r.).