Paszporty Wolności

Urodzony 3 IV 1962 r. w Częstochowie. Absolwent częstochowskiego IV Liceum Ogólnokształcącego. Studiował na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, na Wydziale Prawa i Administracji.
W NZS od października 1980 r. Uczestniczył w strajku solidarnościowego UŚ ze studentami WSI w Radomiu (XI-XII 1981). W latach 1981-1984 brał udział w akcjach ulotkowych, plakatowych, malował hasła na murach. W okresie od 1982 r. do 1989 r. kolportował prasę podziemną, m.in.: Tygodnik Mazowsze, Przegląd Wiadomości Agencyjnych. Przekazywał wydawnictwa podziemne między Warszawą, Wrocławiem, Częstochową i Katowicami. W pierwszej połowie lat 80. pracował w Biurze Wystaw Artystycznych w Częstochowie.
Wielokrotnie zatrzymywany i skazywany na karę grzywny za akcje ulotkowe oraz udział w manifestacjach, przetrzymywany w areszcie (16 VI-25 VII 1984), objęty zastrzeżeniem na wyjazdy zagraniczne.
W roku 1985 współzakładał Studencki Komitet Oporu na UŚ. Był działaczem podziemnego NZS UŚ (1986-1988). Związany ze strukturami Solidarności Walczącej na terenie Katowic. Współpracował z Komitetem Helsińskim w Katowicach (1986- 1989), współorganizatorem sekcji historycznej Duszpasterstwa Akademickiego UŚ, przy kościele św. Maksymiliana Kolbego w Katowicach (1986- 1988). Współpracował z RKW S Regionu Śląsko - Dąbrowskiego (1988- 1989). Współorganizował m.in. strajk w KWK Marcel w Wodzisławiu Śląskim.
W 2014 roku, w ramach działalności Stowarzyszenia Pokolenie, zaangażował się w pomoc Ukrainie. Od 2017 r. jest członkiem Śląskiej Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych w Katowicach.
Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1999), Złotym Medalem S Regionu Śląsko - Dąbrowskiego (2008), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010) oraz Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).