Paszporty Wolności

Urodzony 16 września 1940 r. w Białej Podlaskiej. Ukończył ZSZ w Gdańsku (1957 r.). W latach 1957 - 1982 pracował jako mechanik w Gdańskiej Stoczni Remontowej. Uczestniczył w strajku w grudniu 1970 r. Współorganizował strajk w sierpniu 1980 r. , był członkiem KS. W Solidarności od września 1980 r. Był członkiem Komitetu Założycielskiego, od lutego 1981 r. wiceprzewodniczącym KZ, od stycznia 1981 r. członkiem prezydium MKZ. Odpowiadał m.in. za drukarnię i kolportaż. Delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, kandydat na stanowisko przewodniczącego ZR. Był także członkiem prezydium ZR i delegatem na I KZD. Został internowany 13 grudnia 1981 r. i przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. Zwolniony 29 kwietnia 1982 r. W latach 1982 - 1989 pozbawiony możliwości zatrudnienia. Działacz TKZ GSR (1983 r. - 1989 r.). Pełnił funkcję redaktora podziemnego pisma „Informator”. Pomagał także przy emisji podziemnego Radia S w Gdańsku.