Paszporty Wolności

Ireneusz Haczewski. Urodzony w 1941 roku w Borszczowie k. Kamieńca Podolskiego (obecnie na Ukrainie). W latach 1971–1973 student Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie na Wydziale Elektrycznym. W 1957 roku projektant i konstruktor średniofalo