Paszporty Wolności

Urodzony 11 września 1948 r. w Sopocie. W latach 1971 - 1983 był pracownikiem Stoczni Gdańskiej im. Lenina, na stanowisku montera maszyn i urządzeń. W sierpniu 1980 r. uczestniczył w strajku na terenie stoczni, będąc łącznikiem wydziału z Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym oraz członkiem redakcji pisma Komisji Zakładowej Rozwaga i Solidarność. We wrześniu 1980 r. wstąpił w szeregi NSZZ Solidarność. następnie od lutego 1981 r. pełnił obowiązki rzecznika prasowego KZ NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej oraz od listopada dodatkowo funkcję wiceprzewodniczącego KZ. Aktywny uczestnik strajku w grudniu 1981 r. na terenie Stoczni Gdańskiej - w Komitecie Strajkowym oraz Regionalnym Komitecie Strajkowym. 15 grudnia 1981 r. opuścił stocznię, ale musiał się ukrywać. Został aresztowany 12 stycznia 1982 r. Sąd Wojewódzki w Gdańsku 28 maja 1982 r. skazał go na karę trzech i pół roku więzienia oraz trzech lat pozbawienia praw publicznych. Wyrok odbywał w Zakładzie Karnym w Potulicach, który opuścił 1 kwietnia 1983 r. na mocy aktu łaski Rady Państwa. W latach 1983 - 1989 był działaczem Tajnej Komisji Zakładowej Stoczni Gdańskiej pracując w spółce na jej terenie oraz współorganizatorem, a także uczestnikiem strajków majowych i sierpniowych 1988 r. w Stoczni Gdańskiej.