Paszporty Wolności

Hanna Łukowska-Karniej. Urodzona w 1941 roku w Nowej Borowlance w Kraju Ałtajskim na Syberii. Absolwentka historii na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 1965–1967 laborant techniczny w Katedrze Ekonomiki Politechniki Wrocławskiej. W latach 196