Paszporty Wolności

Andrzej Michałowski. Urodzony w 1946 roku w Bielawie. Absolwent Technikum Eksploatacji Portów Morskich. W latach 1963–1964 pracownik Zakładów Mechanicznych w Dzierżoniowie; od 1968 zatrudniony jako oficer mechanik okrętowy na Wydz