Paszporty Wolności

Urodzony 9 IX 1942 r. w Warszawie. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydział Inżynierii Sanitarnej (1973 r.). Świerczewski zajmował się m.in. kolportażem wydawnictwa NOWA, gdzie również publikował pod ps. Brat. Drukował i kolportował także niezależne pismo Biuletyn Dolnośląski. Do Solidarności wstąpił we wrześniu 1980 r. Był członkiem KZ. Współorganizował i uczestniczył w strajkach w Zajezdni Autobusowej nr VII MPK i Państwowej Fabryce Wagonów Pafawag we Wrocławiu (1981 r.). Współorganizował RKS Dolny Śląsk. Współpracował z podziemnym pismem Z Dnia na Dzień. W 1982 r. był organizatorem działalności kontrwywiadowczej oraz podziemnego Radia S. W 1982 r. współzałożyciel Solidarności Walczącej i pomysłodawca jej nazwy. Był współorganizatorem oddziałów SW w Gdańsku, Warszawie i Poznaniu. Został zatrzymany 5 X 1982 r. i osadzony w AŚ we Wrocławiu. Zwolniony w styczniu 1983 r. Później zajmował się m.in. drukiem pism: „Solidarność Walcząca”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Wiadomości Bieżące”, „Aspekt” oraz „Replika”.