Paszporty Wolności

Urodzony 9 IX 1942 r. w Warszawie. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydział Inżynierii Sanitarnej (1973 r.). Świerczewski zajmował się m.in. kolportażem wydawnictwa NOWA, gdzie również publikował pod ps. Brat. Drukował i kolportował także