Paszporty Wolności

Dla urodzonej w Stryju koło Lwowa Janiny Wehrstein działalność patriotyczna od zawsze była ważnym aspektem życia. Piękne lata dzieciństwa zakończył atak ZSRR na Polskę w 1939 roku. Po wojnie przeniosła się do Gdańska, gdzie skończyła szkołę i podjęła