Paszporty Wolności

Działania członków Solidarności mają niekwestionowany udział w upadku komunizmu. Burzliwe lata 80. mają wielu bohaterów, ale wielu z nich pozostawało w cieniu. „Paszporty Wolności” pokazują historie osób, które, mimo że toczyły nieustanną walkę, zostały niemal zapomniane.