Pasterz

„Zawsze gdy jest szczególnie ciężko, gdy ciemności ogarniają ziemię, a słońce już gaśnie i gwiazdy nie dają światłości, trzeba wszystko oddawać Maryi” – mówił kard. Stefan Wyszyński. To stanowiło jego program życia i d