Pasterz

Prymas Wyszyński był też konsekwentnym obrońcą praw każdej osoby ludzkiej. Podczas wydarzeń marcowych 1968 roku Prymas zdecydowanie występował w obronie podstawowych praw człowieka. Wołał: „Nie wolno bić! Chrześcijanin nigdy na nikogo ręki nie