Pasterz

Zuzela na Bugiem to miejsce gdzie 3 sierpnia 1901 roku, w zaborze rosyjskim, na granicy Mazowsza i Podlasia urodził się Stefan Wyszyński. Był dzieckiem Stanisława i Julianny z domu Karp. Jego ojciec nie posiadał gospodarstwa, lecz był organistą. Przy