Paryż. Śladami Chopina

W latach trzydziestych XIX wieku, po upadku powstania listopadowego, Francja stała się domem dla wielu Polaków. Ze względu na liczebność, ale też i na ważną rolę, którą odegrała, została nazwana Wielką Emigracją. Fryderyk Chopin szybko