Paryż. Śladami Chopina

W XIX wieku życie muzyczne, literackie, artystyczne często toczyło się w salonach, zarówno w starych pałacach arystokracji, jak i w domach nowej burżuazji. Salony były miejscem, gdzie podczas spotkań towarzyskich dyskutowano o sztuce i kulturze. To tam kształtowały się nowe style literackie i muzyczne, a artyści po raz pierwszy wykonywali tam swoje utwory i publicznie spotykali się z ich oceną. Właśnie w takich kameralnych salonach wolał grać Fryderyk Chopin.