Paryż. Śladami Chopina

W XIX wieku życie muzyczne, literackie, artystyczne często toczyło się w salonach, zarówno w starych pałacach arystokracji, jak i w domach nowej burżuazji. Salony były miejscem, gdzie podczas spotkań towarzyskich dyskutowano o sztuce i kulturz