Paryż. Śladami Chopina

Fryderyk Chopin przybył do Paryża po upadku powstania listopadowego, w październiku 1831 roku i zamieszkał przy Boulevard Poissonnière. O życiu młodego Chopina w Paryżu mówi Piotr Witt, historyk i publicysta. Pierwszy paryski koncert od