Paryż. Śladami Chopina

Fryderyk Chopin przybył do Paryża po upadku powstania listopadowego, w październiku 1831 roku i zamieszkał przy Boulevard Poissonnière. O życiu młodego Chopina w Paryżu mówi Piotr Witt, historyk i publicysta. Pierwszy paryski koncert odbył się w lutym 1832 roku, w pałacyku przy 9 rue Cadet wynajętym przez Pleyelów, a nie – jak się często sądzi – w słynnej Salle Pleyel. Ten pierwszy koncert nie był sukcesem…