Papież wolności – 40 lat później

„Nie można oddzielić Chrystusa od ludzkiej pracy”, mówił do zgromadzonych mieszkańców Nowej Huty Ojciec Święty. W przedostatnim dniu swojej pielgrzymki papież odprawił nabożeństwo w opactwie Cystersów w Mogile.