Papież wolności – 40 lat później

O godzinie 7:30 fanfary jasnogórskie zwołują pierwszą tego dnia mszę świętą. Przybyły na nią siostry zakonne z całej Polski, ponieważ właśnie do nich Ojciec Święty kierował słowa swojego kazania. Jednym z punktów tego dnia były ró