Pakt Hitler-Stalin. Korzenie zła

Ideą programu jest przedstawienie obu wielkich totalitaryzmów XX wieku, zbrodniczych reżimów: nazizmu i komunizmu, jako systemów bliźniaczych, o podobnej genezie (źródła społeczne, polityczne, filozoficzne), wzajemnych ins