Ozdrowieńcy

Dziś opowiemy historię Marka Posobkiewicza. Kto go poznał, wie, że jest to lekarz z prawdziwego zdarzenia – nie tylko z pieczątki i charakteru pisma, ale przede wszystkim z poczucia misji i zaangażowania. Rok 2020 przyniósł mu okazję wys