Ozdrowieńcy

Program dokumentalno–publicystyczny prezentujący sylwetki osób po przebytej chorobie COVID–19, ich bliskich i obawy o życie najbliższych. Wspomnimy także tych, którym przyszło odejść w samotności oraz docenimy piękne gesty p