Ostoja

W programie felieton filmowy o tradycjach architektury drewnianej w budownictwie wiejskim w Polsce. Każdy region kraju miał swoje, odrębne wzory budownictwa ukształtowane przez wieki. Wszystkie składają się na dawny obraz polskiej wsi, który o