Ostoja

Tematem kolejnego odcinka programu jest przywracanie do życia środowiska przyrodniczego zniszczonego eksploatacją paliw kopalnianych. Klasycznym tego przykładem jest rekultywacja terenów elektrowni i kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie, pro