Ostoja

W programie wędrówka z kamerą śladami Adama Mickiewicza, które zachowały się do dziś, z okresu pobytu poety w wielkopolskich dworach, gdy w latach 1831 - 32 usiłował przedostać się na tereny objęte powstaniem listopadowym. Wielkopolskie