Ostoja

Konflikt pomiędzy człowiekiem a dziką przyrodą, jest prawie tak stary jak dzieje cywilizacji. Musiały minąć stulecia, by ludzie poczuli potrzebę kompromisu. W odcinku przyjrzymy się współczesnym zagrożeniom dla kruchej równowagi pomiędz