Ostoja

W programie relacja z aklimatyzacji stada żubrów osiedlonych na dziko w lasach janowskich. Wcześniej nie żyły w tych stronach. Jest to fragment zaledwie ogólnopolskiego programu zasiedleń, który ma na celu wprowadzanie stad żubr&