Ostoja

W kolejnym wydaniu programu opowieść o, tym razem bezkolizyjnym, współistnieniu gospodarki i przyrody. Główną przyczyną ginięcia większości gatunków dzikich zwierząt są niekorzystne zmiany w ich naturalnym środowisku. Bywa jednak, choć rzadko, że gospodarcza aktywność ludzi przekształca martwe niegdyś obszary w siedliska tętniące życiem. Tak się stało w dolinie rzeki Baryczy już 700 lat temu, gdy zakon Cystersów pobudował stawy rybne na dawnych wyrobiskach rudy darniowej. Powstała nowa kraina przyrodnicza siedlisko dla setek gatunków ptaków. Dziś jest to największy kompleks stawowy w Europie a zarazem rezerwat chronionych gatunków.