Ostoja

W kolejnym wydaniu programu opowieść o, tym razem bezkolizyjnym, współistnieniu gospodarki i przyrody. Główną przyczyną ginięcia większości gatunków dzikich zwierząt są niekorzystne zmiany w ich naturalnym środowisku. Bywa jednak