Ostoja

Ostoja przypomina zanikającą stopniowo w społeczeństwie wiedzę o koniach ich roli w polskiej historii, kulturze i obyczajowości. Zarówno tych słynnych, bez których nie byłoby zwycięstw na polach historycznych bitew jak i skromnych, prac