Ostoja

Tematem odcinka są parki podworskie w Polsce, które zachowały się w różnym stopniu dewastacji, choć są i optymistyczne przykłady. Ich dzieje są odzwierciedleniem różnych, najczęściej dramatycznych wydarzeń w naszej historii. Tymczasem są one nie tylko ważnym elementem dziedzictwa kulturowego, lecz również dobrym przykładem ścisłych związków przyrody z cywilizacją i kulturą. Program jak zawsze kończy Kuchnia Polska, serwując klasyczne, znane i nieznane dania.