Ostoja

Tematem odcinka są parki podworskie w Polsce, które zachowały się w różnym stopniu dewastacji, choć są i optymistyczne przykłady. Ich dzieje są odzwierciedleniem różnych, najczęściej dramatycznych wydarzeń w naszej historii. Tymc