Ostoja

Głównym tematem odcinka jest woda i jej wpływ na środowisko przyrodnicze i wszelkie żyjące w nim organizmy. Po latach suszy tej wiosny powróciły rozlewiska w dolinach Narwi i Biebrzy, a wraz z nimi życie cennej awifauny na podmokłych obszarach. Wolontariusze z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków tworzą lokalne zbiorniki, by zatrzymać wiosenny spływ wód i uniezależnić się od kaprysów klimatu. Stały element magazynu Kuchnia Polska serwuje tradycyjne i znane w wielu regionach kraju danie. To pyzy nadziewane bryndzą.