Ostoja

Idea ochrony przyrody – tak ważna w życiu współczesnych społeczeństw – jest stosunkowo młodym zjawiskiem. Bywało, że kierując się prawem własności, chroniono w przeszłości niektóre gatunki dzikich zwierząt takie jak bobry, t