Ostoja

W programie felieton filmowy o potrzebie zachowania w zbiorowej pamięci przeszłości Polski, jej tradycji, obyczaju i kultury. Jest to szczególnie ważne w dobie szybkich przemian cywilizacyjnych, by nie przesłaniały dorobku pokoleń równie istotnego jak dokonania współczesnych. Ilustracją tej tezy jest twórczość polskich malarzy z tzw. szkoły monachijskiej, w drugiej połowie 19 stulecia, a szczegółowo Alfreda Wierusza Kowalskiego, artysty cenionego i dzisiaj. Program jak zawsze kończy Kuchnia polska serwująca popularne potrawy.