Ostoja

W programie felieton filmowy o potrzebie zachowania w zbiorowej pamięci przeszłości Polski, jej tradycji, obyczaju i kultury. Jest to szczególnie ważne w dobie szybkich przemian cywilizacyjnych, by nie przesłaniały dorobku pokoleń równi