Ostoja

Głównym tematem odcinka są konsekwencje zmiany krajobrazu rolniczego Polski. Owe przemiany wymusiło na krajobrazie, a więc przyrodzie terenów zagospodarowanych, nowoczesne rolnictwo i nowe technologie rolne. W efekcie zanika świat owadów, głównie tych pożytecznych dla samego rolnictwa. Zagrożeni są również dawni stali mieszkańcy naszych pól: kuropatwy, zające i bażanty. To niebezpieczeństwo przewidział już w XIX wieku słynny generał Dezydery Chłapowski i przeciwdziałał im w swoim majątku w wielkopolskiej Turwi. Jego doświadczenia są aktualne do dziś. Program, jak zawsze, kończy Kuchnia Staropolska, serwująca tradycyjne dania i taki sam sposób ich przyrządzania.