Ostoja

Głównym tematem odcinka są konsekwencje zmiany krajobrazu rolniczego Polski. Owe przemiany wymusiło na krajobrazie, a więc przyrodzie terenów zagospodarowanych, nowoczesne rolnictwo i nowe technologie rolne. W efekcie zanika świat owad&