Ostoja

W tym odcinku programu felieton o dużych, dzikich zwierzętach bytujących w Polsce i zwiększających się populacjach, które sprawiają coraz więcej kłopotów. Największe zagrożenie na drogach powodują łosie, które już dawno opuściły swe bagienne siedliska i dziś są już w całym kraju. Historia tej chronionej od dwudziestu lat populacji skłania do refleksji nad miejscem dużych ssaków w warunkach współczesnej cywilizacji. Kuchnia Staropolska zaserwuje natomiast kolejne, tradycyjne danie z polskiego stołu.