Ostoja

W tym odcinku programu felieton o dużych, dzikich zwierzętach bytujących w Polsce i zwiększających się populacjach, które sprawiają coraz więcej kłopotów. Największe zagrożenie na drogach powodują łosie, które już dawno opuściły