Ostoja

W odcinku opowiemy o sytuacji w dolinach Biebrzy i Narwi w okresie permanentnej suszy. Te najcenniejsze w Europie tereny bagienno - błotne są zagrożone brakiem wody, co ma zgubny wpływ na cały unikatowy ekosystem i jego faunę oraz florę. O niekorzyst