Ostoja

W tym odcinku opowiemy o walorach przyrodniczych Podlasia oraz o wpływie tamtejszej, specyficznej gospodarki rolnej na środowisko przyrodnicze. Działalność setek wolontariuszy z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków pozwala nie tylko powstrzymywać zanikanie korzystnych ptasich ekosystemów, ale również wspomaga hodowlę odtworzonych z tarpanów słynnych koników polskich. Wypas tych dzikich koni w dolinach Biebrzy i Narwi jest korzystny dla zachowania najcenniejszych siedlisk ptaków, a także wzbogaca unikatowy już krajobraz. W części kulinarnej pokażemy jak przygotować tradycyjne i popularne danie – golonkę wieprzową.