Ostoja

W kolejnym odcinku opowiemy o odbudowie lasów Puszczy Piskiej po pamiętnym huraganie, który kilkanaście lat temu zniszczył znaczą jej część. Duży fragment zniszczonego obszaru pozostawiono do dziś bez ingerencji człowieka, by obserwować naturalny proces odnowy drzewostanów. Te badania mogą również być użyteczne w części Puszczy Białowieskiej zniszczonej inwazją korników. Drugim tematem będą ciekawe dzieje Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie. Ta polska warownia była świadkiem wszystkich zrywów narodowych, a w czasie Powstania Listopadowego mieściła powstańczy sztab. Cudem ocalały zamek jest dziś zbrojownią i przechowuje bogaty zbiór powstańczej broni białej i palnej. Zwieńczeniem programu będzie kuchnia staropolska prezentująca tradycyjne sposoby przyrządzania potraw.