Ostoja

Tematem odcinka są bobry. Ich populacja w Polsce jest bardzo liczna. Opowiadamy o tych zwierzętach oraz ich wpływie na otoczenie w kontekście tegorocznej suszy i ogólnej sytuacji związanej z deficytem wody w naszym kraju. Przedstawiamy cały pr