Ostoja

Tematem odcinka są bobry. Ich populacja w Polsce jest bardzo liczna. Opowiadamy o tych zwierzętach oraz ich wpływie na otoczenie w kontekście tegorocznej suszy i ogólnej sytuacji związanej z deficytem wody w naszym kraju. Przedstawiamy cały proces odtworzenia gatunku, który przed laty został u nas niemal całkowicie wytępiony. Przyglądamy się biologii i obyczajom bobrów oraz sukcesowi działań ochronnych, które spowodowały rozmnożenie populacji do 150 tysięcy i rozprzestrzenienie w całej Polsce. Z drugiej strony wskazujemy też zagrożenia wynikające z bardzo licznej populacji tych zwierząt i wyjaśnimy jak radzić sobie z wyrządzonymi przez nie szkodami. Przedstawiamy bilans strat i korzyści dla stosunków wodnych i środowiska wynikających z istnienia tak licznego gatunku. W części kulinarnej odcinka poznajemy tradycyjne smaki kuchni staropolskiej.