Ośmiu wspaniałych

Tym razem Ośmiu Wspaniałych czekała nauka strzecharstwa – ta prawie zapomniana już profesja była dla nich próbą siły i sprytu jednocześnie. Bohaterowie musieli zmierzyć się również z własnymi słabościami oraz nauczyć się pracować