Opole

Zobacz drugą część Gali Jubileuszowej 50. KFPP w Opolu.