Operacja Zdrowie!

Trwa epidemia koronawirusa, ale inne choroby nie zniknęły. Poważne choroby onkologiczne wymagają kontynuacji leczenia. Tymczasem pacjenci mają utrudniony dostęp do lekarzy i terapii. Za każdym razem trzeba sprawdzać czy przerwa w leczeniu nie wyrządz