Operacja Zdrowie!

W Polsce co 9 minut ktoś umiera na serce. Na choroby serca i układu krążenia choruje ponad milion osób. Jakie to choroby? Jak wygląda leczenie kardiochirurgiczne, które przecież nie może być odkładane? Czy operacje, te zaplanowane i te ratujące życie, w dobie epidemii SARS COV 2, odbywają się w szpitalach wysokospecjalistycznych normalnie? Co to jest ECMO? I jak wygląda intensywna terapia w kardiologii? Co to jest Heard Team? Jak operację wszczepienia by-passów przeprowadza się przy pomocy robota chirurgicznego?