Operacja Zdrowie!

Pasożyty to organizmy, które przetrwać mogą tylko dzięki innemu organizmowi, żywiąc się jego kosztem. Mimo coraz większej świadomości oraz dobrych warunków higienicznych występowanie pasożytów u dzieci jest bardzo częstym zjawisk