Operacja Zdrowie!

Porozmawiamy o dwóch poważnych chorobach płuc: astmie i postępującej obturacyjnej chorobie płuc. Powiemy o ich przyczynach, sposobach leczenia i zapobiegania. Astma jest przewlekłym schorzeniem zapalnym oskrzeli wywołanym najczęściej alergią, poza tym udział w jej wystąpieniu przypisuje się przewlekłymi zakażeniom wirusowymi lub bakteryjnymi. Na całym świecie częstość występowania astmy w ostatnich latach gwałtownie rośnie. Obecnie wg danych Światowej Organizacji Zdrowia choruje 300 milionów ludzi, a w ciągu kolejnych piętnastu lat szacuje się, że liczba chorych wzrośnie o kolejnych 100 milionów. POChP, czyli przewlekła obturacyjna choroba płuc, to schorzenie, na które cierpi ponad 2 miliony dorosłych Polaków, a co roku 15 tys. umiera z tego powodu.
Około 90 proc. przypadków POChP to skutek wieloletniego aktywnego lub biernego palenia tytoniu. Tylko 10 proc. chorych to osoby, które pracowały w miejscach o dużym zanieczyszczeniu powietrza lub mają genetyczne wady płuc.