Operacja Zdrowie!

W miarę rozprzestrzeniania się nowego koronawirusa SARS–CoV–2 szpitale na całym świecie były zmuszone ograniczyć procedury medyczne, w tym ratujące życie operacje serca. Musiały poradzić sobie z pandemią i z kolejnymi falami COVID19. Ale