Operacja Zdrowie!

Oddychając wprowadzamy do płuc ok. 8 litrów powietrza na minutę. Oddychanie jest niezbędne do życia, a jednocześnie paradoksalnie nam szkodzi. Wraz z powietrzem wprowadzamy do organizmu toksyczne związki ze smogu, z zanieczyszczonego powietrza, a palacze czynni i bierni z dymu tytoniowego. Osoby mieszkające przy dużych skrzyżowaniach 30 razy bardziej narażone są na nowotwory złośliwe i na choroby układu oddechowego. Brudnego powietrze ma wpływ na alergie, które są najszybciej rozwijającą się grupą chorób na świecie.