Operacja zdrowie - magazyn medyczny

W odcinku pierwszym zajmiemy się zawałem serca. Każdego dnia doświadcza go bowiem ponad 80 tys. osób. Przeciętnie co dziesiąty pacjent umiera po zawale serca w ciągu 12 miesięcy po wypisie ze szpitala. Powód, ograniczony dostęp do kardi