Olga Lipińska zaprasza

– W czasach telewizji czarno-białej szczególny nacisk kładziono na rozrywkę. Rozrywka była oczkiem w głowie rządzących. Mogło nie być chleba, ale rozrywki zabraknąć nie mogło. Musiało być wesoło – Olga Lipińska wspomina swoje pierw