Okupacja 1968

Wojska węgierskie przekroczyły czechosłowacką granicę 20 sierpnia 1968 roku. Stało się to na polecenie Sowietów, którzy nakazali zająć południową część kraju, zamieszkałą głównie przez Węgrów. Operacja planowana była pod kryptonimem „Czerwona róża” i zakładała przejęcie strategicznie ważnych dla Czechosłowaków koszar. Wskutek działań żadna ze stron nie poniosła strat, aczkolwiek wydarzenie to znacząco wpłynęło na życie wielu jego uczestników. Film opowiada o relacjach międzyludzkich: w epizodach przedstawia przyjaźń i miłość; relacje, które powstały, umocniły się, albo bezpowrotnie skończyły podczas trzymiesięcznej okupacji.


Głównym bohaterem jest węgierski żołnierz, który dzięki udziałowi w wojskowej operacji zyskał dwie najistotniejsze w życiu rzeczy przyjaźń i miłość. Właśnie podczas działań wojennych spotkał żyjącego na Słowacji węgierskiego rolnika, który został jego największym przyjacielem; a korespondencja, którą prowadził ze swoją ukochaną, która została na Węgrzech, umocniła ich młode uczucie, co ostatecznie skończyło się ślubem. Pomimo cenzury, przez ręce której przechodziła cała korespondencja, listowne zwierzenia pary kochanków perfekcyjnie oddają uczucia żołnierza i oddalonej od niego ukochanej. Na potrzeby filmu, nasz bohater, były kierowca wojskowy, jeszcze raz pokona tę samą drogę, którą przemierzał w ’68, by złożyć kwiaty na grobie swojego przyjaciela (tak jak robi to co roku) i uściskać jego potomstwo. Będzie to swoisty film drogi, podróż w przestrzeni i czasie.