Okupacja 1968

21 sierpnia 1968 roku wydano rozkaz przejęcia Pragi. Brzmiał: „Na każdy strzał odpowiedzcie tysiącem kul”. Armia nadciągnęła w nocy z 21 na 22 sierpnia 1968 r. Pragę zajęto w cztery godziny. Lew Mikołajewicz Gorelow ma 93 lata i mieszka w Odessie. W sierpniu 1968 roku dowodził sowieckimi siłami powietrznymi, kiedy te lądowały na praskim lotnisku. Jego najbliższy przyjaciel, Jurij Michałowicz Jermakow, ma 72 lata i w 1968 roku dowodził wojskami lądowymi podczas operacji militarnej o kryptonimie „Dunaj”. Obaj są członkami Związku żołnierzy walczących na obczyźnie. Największym marzeniem Lwa Gorelowa jest odnalezienie wszystkich towarzyszy broni, z którymi w 1968 roku ruszył na Czechosłowację. W tym celu nakłonił Jurija Jermakowa, by ten wybrał się w podróż po państwach byłego bloku sowieckiego (Rosja, Ukraina, Białoruś) i odszukał kombatantów operacji 1968 roku. Być może będzie to ostatnie zadanie z jakim przyjdzie się zmierzyć jego przyjacielowi.